Gastroözofageal reflü, kronik ve ciddi reflü yutma güçlüğü, öksürük, larenjit, astım benzeri solunum problemleri, hatta tekrarlayan problemlere sebep olabildiği için önemli bir sağlık sorunudur.

Araştırmalar sadece yakınmalara dayanılarak reflü tanısının konamayacağını göstermiştir. Ayrıca akalazya, yemek borusu kanseri ve gastrit gibi hastalıkların da reflü benzeri yakınmalar yaptığı bilinmektedir. Bu nedenle doğru tanının konması önemlidir.

Yaşama tarzındaki basit düzenlemeler, mide asidini baskılayan ilaçlarla hastalık kontrol edilerek, yemek borusu hasarı engellenebilir. Ciddi reflüsü olan hastalarda cerrahi tedavi yöntemi de gündeme gelir. Cerrahi tedavi için olguların doğru seçilmesi çok önemlidir. Operasyon öncesi gerekli araştırma yapılmayan hastalarda opreasyon sonrası dönemde yakınmalarda düzelme bir yana, artış dahi olabilmektedir. Antireflü cerrahi uygulanacak hastalarda 24 saatlik özofagus pH monitörizasyonu ve özofagus manometri incelemesi mutlaka gereklidir.

Tedavisiz kalan ciddi reflüde yemek borusunda ülser, kanama, darlık, Barret özofagusu ve bunun zemininde de kanser gelişme olasılığı vardır.

Ambulatuar 24 saat pH monitörizasyonu nedir?

pH kayıt cihazı DigitrapperAmbulatuar 24 saat pH monitörizasyonu, yemek borusuna geri gelen asidik mide içeriğinin miktar ve ciddiyetini kaydeden bir yöntemdir. Önce bir prob veya kateter yemek borusuna, manometri ile yeri saptanmış olan alt özofagus sfinkterinin 5 cm üzerine yerleştirilir. İki problu kateter kullanımında alt prob sfinkterin 10 cm ilersinde, üst probda 5 cm gerisinde olacak şekilde kateter yerleştirilir ve hem mideden hem de özofagusta ölçüm yapılır. İstenirse iki problu kateterin alt ucu daha yukarı yerleştirilerek özofagus üst ucundan da ölçümler alınabilir; bu sonuçlar larengofarengeal reflü tanısını koymada yardımcı olur. Kateterin dışarıdaki ucu Digitrapper ismindeki yaklaşık bir walkman boyutunda olan küçük bir kayıt cihazına bağlanır. Bu cihaz bir mikroişlemci ile yemek borusundaki pH veya asit düzeyini 24 saat boyunca kaydeder.

Sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek reflü ataklarının fiziksel aktivite, yemek, göğüs ağrısı, heartburn (= göğüs kemiği arkasında ağrı) ile ilişkisi araştırılır.

Tanı

Reflü tanısı için en etkili yöntem 24 saat pH monitörizasyonudur ve reflünün değerlendirilmesi için altın standart olarak kabul edilmiştir.

Digitrapperda bulunan üzerinde çeşitli semboller olan düğmeler yemek saati, uyku periyodu ve göğüs ağrısının kaydedilmesini sağlar.

Göğüs ağrısı, pirozis butonu
Göğüs ağrısı, pirozis olunca kullanılan buton
Yemek zamanı butonu
Yemek zamanı kullanılan buton
Uzanma veya uyuma zamanı kullanılan buton
Uzanma veya yatma zamanı kullanılan buton

Daha sonra doktor bu olaylar ve aktivitelerle yemek borusundaki asit düzeyi ilişkisini karşılaştırabilir.

Testten önce

Doktor başka türlü önermediyse, mide asit salgısını baskılayan ilaçlar veya antiasitler testten 48 saat önce kesilmelidir. Asit baskılayan ilaçlar Famodin, Ranitab, Omeprol, Lansor, Prosek, Gastrosidin, Zantac, Ogastro, Axid v.b., antiasitler ise Talcid, Rennie, Kompensan, Gaviscon, Mucain v.b. ilaçlardır. Hasta kullandığı ilaçların testin sonucunu etkileyip etkilemeyeceğini doktora danışmalıdır.

Manometri işleminde olduğu gibi hastanın burunu ve boğazı lokal anestezik spray ile uyuşturulur ve kateter yerleştirilir. Başlangıçta birkaç dakika süren hafif bir rahatsızlık olabilirse de manometri kateterinden daha ince olan bu kateter rahatlıkla tolere edilebilir. Kateter yerleştirildikten sonra nefes alma, konuşma ve yemek yeme konusunda anlamlı bir aksama olmaz.

hasta2k
Büyütmek için fotoğrafa tıklayınız
hasta3k
Büyütmek için fotoğrafa tıklayınız
Kateter yerleştiriliyor Kateteri yerleştirilmiş mutlu hasta

Test sırasında

Kateteri takılı günlük yaşamını sürdüren hasta
Büyütmek için fotoğrafa tıklayınız

Kişi test sırasında günlük normal hayatına devam etmelidir.

Kayıt cihazı belde taşınabilecek boyutta olup günlük normal yaşantıyı etkilemeden her yere gidilmesine izin verir. Ancak bu şekilde doktor, günlük yaşantı ile yemek borusundaki olayların ilişkisini anlayabilir. Test sırasında günlük aktiviteleri kaydetmek çok önemlidir. Bu, cihazın üzerindeki düğmelere basarak yapılır. Yemek zamanı, yatağa uzanılan saatler veya uyku saatleri ve heartburn hissedilen dönemler için 3 farklı düğme vardır. Ek olarak, bu zamanların ve cihaza kaydedilmesi mümkün olmayan diğer yakınmaların da yazılabilmesi için hastaya bir form verilmelidir. Doktorun gösterdiği şekilde cihazın düğmeleri kullanılır.

Test sırasında cihazın pili çıkarılmamalı ve cihaz ıslatılmamalıdır (duş alınmamalıdır), aksi taktirde işlem kesintiye uğrar ya da sonlanır.

İşlem sırasında bir sorun olduğu taktirde doktora haber verilmelidir.

Testten sonra

Test bitiminde kateterin çıkarılması için hastaneye gidilir. Doktor kayıt verilerini analiz için bilgisayara yükleyerek durumu değerlendirir ve sonuç raporunu düzenler.

24 saatlik pH metri sonucu
Büyütmek için resime tıklayınız
24 saatlik pH metri sonucu

  Konuyla ilgili daha fazla bilgi için forum alanımıza danışabilirsiniz.  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 1.25 (2 Oy)