Bariyer Oluşturan İlaçlar

Aljinat bariyerAljinik asit, gebelik reflüsünün tedavisinde ilk seçenek olarak düşünülmelidir.


Aljinik asit mide asidi ile reaksiyona girerek koruyucu bir köpük tabakası ve sonuçta reflüye karşı mekanik bir bariyer oluşturur. Hastaların %90'ında etki ilk 20 dakikada başlar (Şekil). Gebelerde etkinliğinin çok iyi/iyi olduğu saptanmıştır (Şekil). Reflü yakınmalarının giderilmesinde antiasitlerden üstündür.
Günde 4 kez 10-20 ml yemeklerden sonra ve yatarken kullanılır, ayrıca gerektiğinde de kullanılabilir.
Sistemik dolaşıma geçmediği için güvenlidir.

Gebelikte aljinatın etkisinin başlama süresi
Gebelikte aljinatın etkisinin başlama süresi
(Büyütmek için şekile tıklayınız)
Gebelikte aljinatın etkinliği
Gebelikte aljinatın etkinliği
(Büyütmek için şekile tıklayınız)

Sukralfat

Sistemik emilimi olmayan güvenilir bir ilaçtır. Mide mukozasının üzerinde bir koruyucu tabaka oluşturarak etki eder. Günde 3 kez 1 g dozunda gebelerde güvenle kullanılabilir.

Antiasidler

Antiasidler gebelik sırasında sıklıkla kullanılır. Mide asidini bağlayıp nötralize ederek, geçici bir rahatlama sağlarlar. Epiteli iyileştirmezler.
Tedavi dozlarında doğacak bebek üzerine riskin arttığını gösteren bir bulgu yoktur.
Alüminyum hidroksit, Kalsiyum karbonat, Magnezyum hidroksit gibi moleküller içerirler.
Magnezyum içeren antiasitlerin gebelikte görülen reflünün tedavisinde kullanılmaları uygun değildir. Gebeliğin ilk üç ayında teratojenik etkilidirler; demir ve folik aside en çok ihtiyaç duyulan gebelik döneminde, demir ve folik asit emilimini bozarlar; yüksek dozlarda diyareye neden olduklarından sıvı ve elektrolit dengesi bozukluğu yaratabilirler.

Histamin-2 Reseptör Blokerleri

Histaminin ve mide asidi salgılanması
Histaminin mide asidini nasıl salgılattığını görmek için şekile tıklayınız.

H2 reseptör blokerleri göğüs kemiği arkasında yanma ve ağıza acı, ekşi su gelme yakınmasını histamini bloke edip asit salgısını baskılayarak azaltır. Gebelik sırasında sıklıkla kullanılır. Simetidin ve Ranitidin'in gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi daha fazladır. Fakat Simetidin günümüzde hekimler tarafından çeşitli yan etkileri nedeniyle tercih edilmemektedir ve Türkiye'de bulunmamaktadır. Ranitidin kullanımının doğacak çocukta riski artırdığını gösteren bir veri yoktur.
Famotidin ile ilgili riskin değerlendirilebilmesi için yeterli veri yoktur. Nizatidin'i üreten firma tarafından hayvan deneylerinde doğacak bebek üzerine olumsuz yan etkiler bildirilmiştir. Gebelerde yapılmış epidemiyolojik çalışma olmadığı için, risk değerlendirilemez.

Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ)

PPİ ilaçlar, asit salgılanmasının son basamağındaki mide asit pompasını durdurarak H2 blokerlerine göre mide asit salgısını çok daha fazla engellerler.
GÖRH tedavisinde göreceli olarak daha yeni ilaçlar oldukları için daha az bilgiye sahibiz.
Lansoprazol ile yapılan hayvan çalışmalarında belirgin bir risk saptanmamışsa da, gebelikte kullanımı ile ilgili veri olmadığı için, risk değerlendirilemez.
Nadir de olsa Omeprazol kullanan bazı gebelerin doğacak bebeklerinde organ gelişimi bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Bu olgu bildirimlerine rağmen hayvanlarda organ gelişiminde bir bozukluk olmaması ve ileriye dönük insan çalışmaları sonuçları, omeprazolün doğum defektlerini anlamlı olarak artırmadığını göstermiştir.

Prokinetik ajanlar

Bu ilaçlar midenin boşalmasını hızlandırarak, reflü yaratabilecek asit miktarını azaltırlar. Bazıları da yemek borusu alt ucundaki kasların gerginliğini artırarak açılmasını zorlaştırır.
Sisprid'in doğacak bebeklerin gelişiminde anlamlı bir risk oluşturmadığı gösterilmiştir. Fakat bu molekül dolaşım sistemi, üzerine olan yan etkileri nedeniyle üretimden kaldırılmıştır.
Metoclopramide ile hayvan çalışmalarında bir risk saptanmamışsa da, insanlarda bu ilaç ile ilişkisi net gösterilmemiş olsa da, doğumsal defektler bildirilmiştir.

Sonuç olarak yakınmaları düzelten en düşük doz kullanılmalıdır. Gebeler mutlaka doktorlarına danışarak, seçenekleri değerlendirerek tedaviye karar vermelidirler.

Tedavi algoritmi

ilactxk

Şekli daha büyük görmek için üzerine tıklayınız.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.50 (1 Oy)