GÖRH'ında asit reflüsünün medikal yöntemlerle önlenmesi mümkünse de, bazı araştırıcılar reflü olan diğer komponentlerin (safra asitleri, pepsin, v.b.) engellenmesinin daha iyi bir tedavi yaklaşımı olduğunu iddia etmektedirler.

Bu engelleme ancak mide ile özofagus arasında bir bariyer oluşturularak yapılabilir ve bunun için de cerrahi anti-reflü yaklaşımları kullanılır. Yakın zamanda kullanılmaya başlanan bazı endoskopik yöntemlerle reflüye karşı bir bariyer oluşturulabilmektedir.

Son 2 yılda 3 genel endoskopik teknik araştırılmıştır:

  1. Radyofrekans enerji (Rfe) uygulaması (Stretta)
  2. Plikasyon
  3. Enjeksiyon teknikleri

Tüm bu teknikler pilot ve preliminer çalışmalarda umut verici görülmüşse de, günümüzde bu tekniklerden sadece Stretta'nın etkili olduğu düşünülmektedir. Stretta sistemi 2000 yılında FDA tarafından A.B.D.'nde kabul edilmiştir. Üretimi yapan Curon Medical, Inc. 2006 yılında kapanmıştır. 2008 yılında Curon Medical Mederi Therapeutics, Inc. tarafından satın alınarak Stretta sistemi 2010 yılında tekrar kullanıma sunulmuştur.

Rfe tedavisi (Stretta sistemi) http://www.stretta-therapy.com

Stretta sistemiBu yöntemde tek kullanımlık, üzerinde iğne kateterler olan fleksibl Stretta kateteri ve bir kontrol modülü kullanılır. Titizlikle kontrol edilen radyofrekans enerjisiyle alt özofageal sfinkter (AÖS) kas tabakasında termal lezyon oluşturulur. İşlem endoskopi ünitesinde kısmi bir sedasyonla yapılabilir. Kateter yutturularak gastroözofageal bileşkeye indirilir, üzerindeki balon şişirilerek, balonun çevresine yerleştirilmiş basketin üzerindeki iğne elektrotların dokuya batması sağlanır (Resim 1-2). Dışarıda bulunan kontrol ünitesi ile radyofrekans enerjisi dozu ayarlanır. Lezyon iyileştiğinde AÖS'nin bariyer fonksiyonu düzelir (Resim 3).

Tam ve arkadaşları (1) Stretta (Rfe) tedavisi uygulanan ve 12 ay takip edilmiş olgu çalışması bildirmişlerdir. Rfe geçici alt özofagus sfinkter relaksasyonunda (TLESR) azalma oluşturmuştur.

Medikal tedaviye yanıt veren, ciddi özofajiti olmayan 20 GÖRH olgusu çalışmaya alınmış, 24'ü kardiyada olan 80 lezyon oluşturulmuştur. Ondokuz olgu 12 aylık takibi tamamlamış, yanıtsız 1 olguya cerrahi girişim uygulanmıştır. Ortalama intraözofageal asit etkisi bazal %11'den 12. ayda %6,8'e gerilemiştir. Hayat kalitesinde belirgin bir düzelme saptanmış, 13 olguda ilaç tedavisi gereksinimi kalmamıştır. Araştırmacılar Rfe tedavisinin etkili olduğunu, fakat ilginç biçimde patolojik intraözofageal asit etkisi devam eden olgularda semptom olmadığını saptamışlardır. Bu gözlemin önemi henüz bilinmemekte, klinik anlamın değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara gerek vardır.

Stretta - İlk lezyon düzeyi
Resim 1
Stretta - 6 düzey tamamlanmış (55 lezyon)
Resim 2
Stretta - Sonuç
Resim 3
İlk lezyon düzeyi 6 düzey tamamlanmış (55 lezyon) Sonuç
Stretta® Prosedürü (http://youtu.be/lbsn7VhBJXE)


Stretta prosedürü animasyonunu izlemek için oynat tuşuna basınız. (633 kB, 41 sn)

 

Kaynak

  • Tam W, Schoeman M, Dent J, Utley D, Holloway RH. Control of reflux following radiofrequency energy (RFe) treatment in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD): 12 months follow-up. Gastroenterology. 2002;122:A-47.[Abstract #387]

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 2.33 (3 Oy)