Lütfen aşağıdaki soruları uygun şekilde yanıtlayın:

1) Öyküsü aşağıda anlatılan, kilo kaybı, gastrointestinal kanama tanımlamayan bu olguda bu aşamada ne yaparsınız?

38 yaşında erkek hasta SSK Dispanserine başvurarak poliklinikte görevli pratisyen hekimle görüşüyor.
- Şikayetiniz nedir?
- Gastritim var.
- Yani yakınmalarınız nedir?
- Midem ekşiyor, yanıyor.
- Ne zamandır?
- 3-4 yıldır var. Fakat son 1 yıldır arttı.
- Sıklığı nedir?
- Bu aralar neredeyse her gün. Bazen de gün aşırı oluyor.
- Yakınmalarınızı neler artırıyor?
- Yemeklerden 1-2 saat sonra daha kötü oluyorum. Daha önce gittiğim doktor gastritim olduğunu söyleyip, ağızda emilen mide haplarından vermişti. Onları emince biraz rahatlıyorum. Aspirin falan içemiyorum zaten. Bazen birkaç bira içerdim. Artık o da rahatsız ediyor.
- Şikayetleriniz uykudan uyandırıyor mu?
- Çok nadir. Bu aralar birkaç kere yanmayla kalktım. Su içtim hafifledi.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

2) Aşağıdaki anamnez sonrasında olgu gastroözofageal reflü sendromu tanısı almıştır. Ekstraözofageal reflü semptomları tanımlamamaktadır. Bu aşamada ne yaparsınız?

Olgunun anamnezi derinleştirilmiştir.
- Bu ekşime ve yanmalar midenizden yukarıya boğazınıza doğru yayılıyor mu?
- Evet.
- Ağzınıza acı, ekşi sular geliyor mu?
- Bazen. Fakat özellikle yemeklerden sonra ağzıma yediklerim geliveriyor. Sabahları da ağzımda pis bir tatla, acılıkla uyanıyorum.
- Yutma güçlüğü, yutarken ağrı var mı?
- Yok.
- Ses kısıklığı, farenjit veya sık tekrarlayan öksürük, akciğer sorunlarınız var mı?
- Hayır.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

3) Bu olguya verilmesi gereken ilaçlarla ilgili bazı önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır. Doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. Lansoprazol aç karnına kullanılır.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

4) Aljinik asit tok karnına alınmalıdır.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

5) Antiasitler aç karnına alınmalıdır.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

6) Omeprazol, Lansoprazol ve Pantoprazol, digoxin, coumadin gibi sitokrom P-450'yi etkileyen ilaçlarla güvenle kullanılabilir.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

7) Ranitidin'in etkisi sisaprid'den güçlüdür.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

8) Sisaprid toksik hepatit yapması nedeniyle artık kullanılmamaktadır.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

9) Popülasyonun %10-15'inde çift doz proton pompası inhibitörü alınmasına karşın değişik nedenlerle gastrik pH yeterince inhibe edilemez.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

10) Antihistaminik (H1 blokeri) ilaçların da asit inhibitör etkisi bulunduğu gösterilmiştir.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

11) Proton pompası inhibitörü ve H2 blokerinin her ikisinin de çift doz verilmesi ile etkili bir kombinasyon elde edilir.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

12) Klinik etkinlik yönünden değişik H2 blokerleri arasında belirgin farklılıklar yoktur.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

13) Aşağıda verilen bilgiler ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi raporuna göre ne yapılmalıdır?

Aynı olgu 53 yaşında tekrar hekime başvurmuş ve yıllardır değişik ilaçlar kullandığını söylemiştir. Bu ilaçlar arasında her çeşit asit inhibitörü vb vardır. Yakınmalarının proton pompası inhibitörü ile tamamen geçtiğini fakat bu ilaçları uzun süre kullanmaya korktuğu için H2 blokerleri aldığını, bu ilaçlarla kısmen iyi olduğunu belirtmiştir. Başvurduğu hekim, olguyu üst gastrointestinal sistem endoskopisi için sevk etmiştir.

... Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Raporu:

Pirozis ve regürjitasyon nedeniyle incelenen olgu halen proton pompası inhibitörü almaktayken inceleme yapılmıştır:
Özofagus: Kord vokaller ve aritenoidin hafif hiperemisi dikkati çekmektedir. Hiatus diafragmaticus gastrik plilerin proksimali düzeyindedir. Ayrıca tubuler özofagus içerisinde arka ve sağ duvar yönlerinde 1.5 cm kadar pembe renkli epitelin ilerlediği görülmektedir. Özofagus epitelinde mukozal lezyon görülmemiştir. Alt özofagus sfinkterinin genellikle açık kaldığı izlenmektedir. Z çizgisinin 3 cm üzerinden (şişe 5) ve Z çizgisi düzeyinden ve dilcik şeklinde özofagusa uzanan kısımlardan çok sayıda biyopsiler alındı (şişe 4). Ayrıca Z çizgisinin 2 cm altından (şişe 3) ve gastrik plilerin proksimalinden (şişe 2) dört kadran biyopsileri alındı.
Mide: Kardiyada inversiyonda endokopun yeterli sarılmadığı dikati çekmektedir. Kardia, fundus, korpus ve antrum mukozası normaldir. Antrum ve korpustan alınan üreaz örnekleri negatif bulunmuştur. Antrumda pilora 2 cm uzaklıktan ve angulustan biyopsiler alınmıştır (şişe 1). Pilor formedir.
Bulbus: Forme, mukozası normaldir. 2. segmente rahatlıkla geçilmiş, pili yapısı ve mukozası normal bulunmuştur.

Sonuç: Uzun segment Barrett özofagusu? (Patolojik veriler eşliğinde değerlendirilmelidir)

Patolojik incelemede: Barrett özofagusu ön tanısı ile gönderilen materyelin, tümüyle kolumnar epitelden oluştuğu ve paryetal hücreleri barındırdığı, goblet hücrelerinin bulunmadığı rapor edilmiştir. Özofagustan alınan biyopsilerde özofajit bulguları saptanmış, antral biyopsiler normal bulunmuştur. Displazi yoktur. Campylobacter benzeri spiral mikroorganizmalar görülmemiştir.


Lütfen soruyu yanıtlayın.

14) Hasta cerrahi girişimi kabul etmiştir. Bu durumda hangi tetkikler yapılmalı ve sonuçlara göre nasıl davranılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lütfen soruyu yanıtlayın.

Test Sonuçları

Testi değerlendirmek için butona tıklayın. Sonuçlar burada gösterilecektir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 4.50 (1 Oy)