Skor: 0-10 arası = Yakınmalarınız reflü ile pek uyumlu değil.