Skor: 21-30 arası = Yakınmalarınız orta derecede reflü ile uyumlu.