Skor: 31-40 arası = Yakınmalarınız ileri derecede reflü ile uyumlu.