Diş dokularında (mine ve dentin) aşınmalar hayat boyunca kişinin beslenme alışkanlıklarına ve ağız-diş bakımına bağlı olarak fizyolojik (normal) seviyelerde olmaktadır. Patolojik (anormal) diş aşınmaları ise kişinin kötü alışkanlıklarına (örneğin diş gıcırdatmasına), yanlış diş fırçalama tekniklerine, asidli yiyecek ve içeceklerin çok sık alınmasına, kullandığı ilaçlara veya GÖRH 'na bağlı olarak oluşabilmektedir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)

ImageReflü, Gastrit, Dispepsi, İBS (Hassas Barsak Hastalığı), Aşırı Gaz gibi hastalıklar için olası açıklama

Toplumumuzun %70'inde sindirim sisteminin yemek borusu, mide veya barsaklarla ilgili kısımlarında sorunlar bulunur. Bunlar çoğu kere bilimsellikten uzak şekilde isimlendirilir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 1.64 (22 Oy)

Helikobakter piloriHelikobakter pilori (HP) ülkemizde Gastroenteroloji alanında en fazla spekülasyon yapılan ve kötüye kullanılan konulardan birisidir. Gün geçmiyor ki birkaç kere eradikasyon uygulanmış bir hasta görmeyelim. 6 ay aralıksız eradikasyon ilaçları kullandığını söyleyen hastam hariç rekor sağlık karnesinde ardışık altı eradikasyon rejimi reçete edilmiş reflü semptomlu ve hiç dispepsi tanımlamayan bir hastaydı.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 1.84 (25 Oy)

ÖZET

Gastroözofageal reflünün (GÖR) atipik klinik şekillerinden biri olan larengofarengeal reflü (LFR), mide içeriğinin öğürme veya kusma olmaksızın üst özofageal sfinkterin üzerine erişecek şiddetteki geri kaçışıdır. Mide içeriğindeki asit ve pepsinin larenks, trakea, farenks ve oral kavite mukozası ile teması, üst solunum ve sindirim sisteminde non-spesifik irritasyon semptomlarına ve mukoza lezyonlarına neden olabilir. GÖR'ün tipik semptomları olan retrosternal yanma ve regürjitasyon, LFR ile ilişkili semptom ve lezyonları nedeniyle Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanlarına başvuran hastaların çoğunda yoktur. LFR tanısına dikkatli bir semptom sorgulamasına, larenksin detaylı olarak incelendiği tam KBB muayenesine, reflüyü tepit etmeye ve ölçmeye yönelik laboratuar incelemelerine ve gerektiğinde ampirik reflü tedavisine alınan cevaba ait bilgilerin sentezi sonucunda ulaşılabilir. LFR ile ilişkili semptomları olan hastalarda özofajit nadir olduğundan, özofagoskopi ve baryum kontrastlı özofagogram ancak tipik reflü semptomları da bulunan hastalarda tanıya katkıda bulunabilir. LFR tanısı için en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip test yöntemi 24-saatlik, iki kanallı özofageal pH monitörizasyonudur. pH monitörizasyonunun sonuçları değerlendirilirken, incelemede teknik zorluklar bulunduğu ve hastalarda reflü özelliklerinin çok değişken olabileceği dikkate alınmalıdır. LFR'nin intermittan karakterli olduğu hastalarda, incelemenin yapıldığı gün olmadığı taktirde, pH monitörizasyonunun reflüyü tespit etmesi mümkün olmayabilir. Reflünün davranışına ait değişkenlikler olması ve ideal bir tanı yönteminin bulumaması nedeniyle, ampirik deneme tedavisine alınan cevabın değerlendirilmesi, LFR'de geçerli bir tanı yöntemidir. Medikal tedavide yaşam tarzında ve günlük alışkanlıklarda yapılan sosyal düzenlemeler ile, asit supresyon tedavisi uygulanır. LFR için asit supresyonunda proton pompa inhibitörleri, H2 reseptör blokörlerine göre daha yüksek tedavi başarısına sahiptirler; tedavi süresi üç aydan kısa olmamalıdır ve çift dozda (2x30 mg lansoprazole veya 2x20 mg omeprazole) kullanılmalıdırlar. Farmakolojik tedaviden yarar görmeyen, tedavi kesildikten sonra semptom ve bulgularında sık nüksler görülen, şiddetli reflüye bağlı üst solunum sistemi komplikasyonları bulunan hastalarda anti-reflü cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Cerrahi tedavide en sık kullanılan yöntem Nissen fundoplikasyondur ve laparoskopik olarak da uygulanabilen bu operasyonla elde edilen başarı oranları yüksektir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)

Barrett Özofagusu Gastroözofageal Reflü Sendromu (GÖRS)'nun bir komplikasyonu olup gastrik kardiyanın ve özofagusun adenokarsinomuna öncülük edebilir. Uzun yıllar özofagus içinde herhangi bir kolumnar epitel varlığı olarak tanımlanmış fakat son yıllarda gerek tanım ve gerekse de tanı yolları, etyopatogenezde görülen ilerlemeler ile artan bir ilginin odağı olmuştur. Günümüzde Barrett özofagusu tubuler özofagusta spesialize kolumnar epitel (İntestinel metaplazi = Goblet hücresi) varlığı ile tanımlanmaktadır.(1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)