Üst sindirim sistemi endoskopisi ve biyopsi (parça alınarak patolojide incelenmesi):

Endoskopi tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağına ilerletilerek bu kısımların optik yöntemlerle ve göz ile incelenmesine verilen isimdir. İşlem sırasında çoğu kere mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojinin desteği sağlanır ve tanıların kesinleştirilmesinde bu destek çok önemlidir. Parça alınmasının riskli olduğu ve başta kanser olmak üzere hastalıkların yayılacağı fikri endoskopik olarak KESİNLİKLE yanlıştır. Son yıllarda geliştirilen başarılı anestezi teknikleri sayesinde işlem kolayca ve acısız olarak yapılabilmektedir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 2.75 (2 Oy)

Bu yöntemi üst sindirim sistemi yakınması bulunan hastalarda neredeyse hemen hiç kullanmıyoruz çünkü artık elimizde endoskopi gibi çok daha sağlam bir tanı yöntemi var. Nadiren reflüye bağlı yemek borusunda darlık gelişen hastalarda kullanılabilir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)

Özofagus (=yemek borusu) kastan oluşan uzun bir tüp olup, gıdaların ağızdan mideye iletilmesini sağlar. Özofagusun üst ucunda halka şeklinde güçlü bir kas yapısı vardır (üst özofagus sfinkteri). Benzer bir sfinkter özofagusun alt ucunda da yer alır. Normal koşullarda alt özofagus sfinkteri kapalı durarak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını (=reflü) önler. Yutkunma sırasında ise bu sfinkter açılarak gıda ve sıvıların mideye geçmesine izin verir. Bu sfinkterin rahatsızlığında yutkunma dışı zamanlarda da açılmalar olur ve normal zamanda tam olarak kapanamaz.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 1.00 (1 Oy)

Gastroözofageal reflü, kronik ve ciddi reflü yutma güçlüğü, öksürük, larenjit, astım benzeri solunum problemleri, hatta tekrarlayan problemlere sebep olabildiği için önemli bir sağlık sorunudur.

Araştırmalar sadece yakınmalara dayanılarak reflü tanısının konamayacağını göstermiştir. Ayrıca akalazya, yemek borusu kanseri ve gastrit gibi hastalıkların da reflü benzeri yakınmalar yaptığı bilinmektedir. Bu nedenle doğru tanının konması önemlidir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 1.25 (2 Oy)